Bali Paradizo Hotel


Kvart: Zemun, Beograd
Hotel Bali Paradizo, otvoren 2010. Godine. U ponudi ima dvadeset jedan apartman sa
spa i velnes centar sa parnim kupatilom, finskom saunom, hidromasažnom kadom i
teretanom
Usklopu Hotela 1200 m2 IRestoran iznad koga je stambeni deo ukupno još 1200m2 .Iza hotela četiri
bungalova 2 bazena sa spoljnim šankom .
U objektu radjena jaka I slaba struja
Jaka struja – merno mesto indirektna merna grupa ,vedi razvodni orman (Aneks)u kome su glavni
osiguračii za sobe I apartmane kao I razvodne ormane prizma sa providnim vratima kojih ima pet ,I manji
ormani u apartmanima I sobama u kojima su procesori sa pratedom opremom (releji kontaktori osigurači
,fid sklopke .Razvodni ormani imaju mogudnost automackog prebacivanja Mreža -Agregat kao I ručni
izborni prekidač.opremljeni relejima kontaktorima osiguračima , fid sklopkama signalizacijom.
Unutrašnja I spoljna rasveta bazeni i spoljni šank bungalovi u kojima pored rasvete postoje I utičnice.
Slaba struja instalacije telefona ,kablovske ,video nadzora ,interneta wireless,kao I interfona primer(
bungalovi- šank unutrašnji bazen –šank – recepcija)

Call Now ButtonPOZOVITE