UGRADNJA VIDEO NADZORA

Ugradnja video nadzora

Tipovi kamera za ugradnju video nadzora

Ugranja video nadzora zavisno od potreba i sredstava postoje različiti tipovi kamera. Kao što je navedeno u predhodnim tekstovima glavna podela kamera svodi se na analogne kamere, HD kamere i IP digitalne kamere.

 

IP kamere

IP video obezbeđenje predstavlja sistem obrade slike i njenog prenosa putem TCP/IP protokola tj. računarske mreže. Ovo je sistem prenosa bez gubitaka, sa mogućnošću prenosa jako visokih rezolucija i izuzetnom slobodom i fleksibinošću u planiranju kablovske instalacije. Ako u objektu posedujete postojeću računarsku mrežu, ona se može upotrebiti za ovu vrstu kamera, što smanjuje troškove instalacije na minimum. Takođe ovaj sistem dopušta snimanje slike na više servera, kao i na integraciju sa drugim sistemima kao što je kontrola pristupa, alarmni sistemi i sl. Rezolucije slike u ovim sistemima idu do nekoliko megapiskela, što je kao slika sa savremenog digitalnog fotoaparata. Upotrebljivost slika sa “IP” kamera je bez premca, daju obilje detalje i izuzetnu oštrinu slike.

Analogne kamere

Analogni video nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkim čipom kamere i njegovo slanje u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog video signala. Ovde naravno postoje ograničenja u rezoluciji i samom kvalitetu slike jer se po prirodi kompozitivnog signaal javljaju smetnje. Video signal se šalje kroz koaksialni kabl koji ima svoju duzinu čijim se povećanjem gubi na kvalitetu. Rezulocija koje možemo postići ovom vrstom video obezbeđenja se kreće do 960H.

HD kamere

HD video obezbeđenje obuhvata digitalni prenos slike u visokoj rezoluciji kroz koaksijalni kabl. Prednosti ovog sistema nad analognim su znatno veće rezolucije i kvalitet slkike bez gubitaka. Dobra osobina ovog sistema je što se digitalni signal prenosi kroz standardni koaksijalni kabl za analogno video obezbeđenje, tako da je lako izvodljiva zamena celog ili dela sistema analognih kamera, bez potrebe za promenom postojeće kablovske isntalacije. “HD” rozolucije su sledeće

  • 720P – 1280 pikslela (horizonalna rezolucija) h 720 piksela (vertikalna rezolucija)
  • 1080P – 1920 piksela (horizonalna rezolucija) x 1080 piksela (vertikalna rezolucija)

HD video obezbeđenje predstavlja idealno rešenje za drastično poboljšavanje slike starog sistema video obezebeđenja bez većih radova i troškova na instalaciju. Moguće je i selektivno menjanje kamera, tako da nije neophodno zameniti sve kamere odjednom.

Video nadzor cena

set kamera za video nadzor

SET 4 KAMERA

€390

Garancija 24 meseca

Sadrži:

DVR snimač
4 Kamere dan/noc 2.1MegaPixel
1TB HDD
Čuvanje snimka 30 dana
Daljinski nadzor preko mobilnog telefona, tableta ili PC računara.

set kamera za video nadzor

SET 6 KAMERA

€520

Garancija 24 meseca

Sadrži:

DVR snimač
6 Kamere dan/noc 2.1MegaPixel
1TB HDD
Čuvanje snimka 30 dana
Daljinski nadzor preko mobilnog telefona, tableta ili PC računara.

set kamera za video nadzor

SET 8 KAMERA

€680

Garancija 24 meseca

Sadrži:

DVR snimač
8 Kamere dan/noc 2.1MegaPixel
1TB HDD
Čuvanje snimka 30 dana
Daljinski nadzor preko mobilnog telefona, tableta ili PC računara.

Call Now Button